Simpsonovi

Mobil

Zde můžete naleznout nějaké melodie do mobilů. Jsou zde znělky pro Nokii, Siemens, Philips a Sony Ericsson.

 


 

 

 

 

Zde si můžete zakoupit tapety, spořiče obrazovky, vyvánění a hry na mobil se Simpsonovými!!!


Nokia

Úvodní znělka 1.:
Tempo =
160 BPM

4c2 4e2 4#f2 8a2 4g2 4e2 4c2 8a1 8#f1 8#f1 8#f1 2g1 8- 8- 8#f1 8#f1 8#f1 8g1 4#a1 8c2 8c2 8c2 4c2
Mačkejte tyto tlačítka: 1 * 3 4 # 6 8 5 9 3 1 6 8 * * 4 # 4 # 4 # 5 9 9 0 8 8 0 8 8 4 8 8 # 4 # 4 # 5 6 9 # 1 8 * 1 1 1 9

Úvodní znělka 2.:
Tempo =
160 BPM
8c2 8a1 4- 8c2 8a2 4- 8c2 8a1 8c2 8a1 8c2 8a2 4- 8- 8c2 8d2 8e2 8- 8e2 8f2 8g2 4- 8d2 8c2 4d2 8f2 4#a2 4a2 2c3

Itchy & Scratchy:
8c2 8a1 4- 8c2 8a2 4- 8c2 8a1 8c2 8a1 8c2 8a2 4- 8- 8c2 8d2 8e2 8- 8e2 8f2 8g2 4- 8d2 8c2 4d2 8f2 4#a2 4a2 4.C3

Mačkejte tyto tlačítka: 1 8 * 6 * * 0 9 1 * 6 0 9 1 6 * * 1 * 6 * * 1 * 6 0 9 0 1 2 3 0 3 4 5 0 9 2 1 2 9 4 8 6 9 # 6 (1) *

Sony Ericsson

Úvodná znělka 1.:
G2(1/8) P(1/16) H2(1/8) Cis3(1/8) E3(1/16) D3(1/8) P(1/16) H2(1/8) G2(1/8) E2(1/16) Cis2(1/16) Cis2(1/16) Cis2(1/16) D2(1/8) P(1/16) P(1/16) Cis2(1/16) Cis2(1/16) Cis2(1/16) Cis2(1/16) H2(1/16) E2(1/8) P(1/16) G2(1/16) G2(1/16) G2(1/16) G2(1/8)
Úvodní znělka 2.:
C3(1/8) P(1/16) E3(1/16) P(1/16) Fis3(1/16) P(1/16) A3(1/16) G3(1/8) P(1/16) E3(1/16) P(1/16) C3(1/16) P(1/16) A2(1/16) Fis2(1/16) Fis2(1/16) Fis2(1/16) G2(1/8)
Úvodní znělka 3.:

C3(1/8) P(1/16) E3(1/16) P(1/16) Fis3(1/16) P(1/16) A3(1/16) G3(1/8) P(1/16) E3(1/16) P(1/16) C3(1/16) P(1/16) A2(1/16) Fis2(1/16) Fis2(1/16) Fis2(1/16) G2(1/8) P(1/16) P(1/16) Fis2(1/16) Fis2(1/16) Fis2(1/16) G2(1/16) Ais2(1/16) P(1/16) C3(1/16) C3(1/16) C3(1/16) C3(1/16)

Hymna Kameníků: We do 1.:

F2(1/8) C2(1/16) C2(1/16) F2(1/8) G2(1/8) A2(1/8) Gis2(1/8) F2(1/8) P(1/8) H2(1/8) Fis2(1/16) F2(1/16) H2(1/8) C3(1/8) D3(1/8) C3(1/8) H2(1/8) P(1/8) C3(1/8) P(1/8) G2(1/8) P(1/4) P(1/18) F2(1/8) P(1/8) C2(1/8)
 

Siemens

Úvodní znělka 1.:
+#C+fp+g+#a+#G+fp+#c#aG#gpG#gpb+#c+#c+#c+#c
Úvodní znělka 2.:
+Cp+ep+#fp+a+Gp+ep+cpa#f#f#fGpp#f#f#fg#ap+c+c+c+c

Itchy & Scratchy:
+cAp+c+Ap+ca+ca+c+Ap+c+d+ep+e+f+gp+d+C+d+g+#A+A+B

Hymna Kameníků: We do 1.:
#F#c#F#gA#g#FpB#fB+#c+D+#cBp+#Cp#Gppp#Fp#Cppppp#F#c#F#gA#g#FpB#fB +#c+D+#cBp+#Cp#GppppA#F
Hymna Kameníků: We do 2.:

FccFGA#GFppB#ffB#+C+D+#CBpp+CppGppppppFppC

Philips

Úvodní znělka:
2DO+ 9 2MI+ 2FA+# 1LA+ 2SOL+9 2MI+ 2DO+ 1LA 1FA# 1FA# 1FA# 4SOL